Menü

Kutsal Mekanlar

800 yıllık geçmişleri ve abidevi boyutları itibariyle camilerimiz aynı zamanda dünyanın eski ayakta kalabilmiş yapı sınıfından eserler olarak Türk mimarisi için de önem arz etmektedir.

Bu denli önem ve özellik taşıyan geçmişin canlı tanığı ve kültürümüzün mütevazi mirası olan camilerimizin tanıtımı, korunması, ibadete açık tutulması ve bizden sonraki kuşaklara aktarılması çok önemli bir tarihi sorumluluktur.