Menü

Kütüphane

Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynakları sağlamak, kurumun bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek, bilgiye hızla ve kolayca erişmek için gerekli düzenlemeleri yapmak, elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak, kaynak ödünç vermek, bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek, kurumsal veri tabanları oluşturmak gibi yetki ve sorumlulukları olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı Merkez Kütüphanede ; 100,000 basılı kitap, 3,700 başlık basılı süreli yayın, 6,000 adet OMÜ’de yapılmış elektronik ve basılı özgün tez, 70 adet  veri tabanı (61 Tam Metin, 9 Bibliyografik + Özet), 300,000 e-kitap, 50,000 tam metin e-dergi, ayrıca çeşitli konularda eğitimi ve öğretimi destekler nitelikte DVD, VCD, video kaset, ses kasetleri görsel işitsel materyaller arasında yer almaktadır.
 
Merkez Kütüphanemiz bilgiye ve bilgi kaynaklarına ulaşımı hızlandırmak ve Kurupelit kampusuna uzak birimlerimize de bilgi hizmetlerini eriştirmek amacıyla oluşturduğu web sitesi ile elektronik ortamda da hizmetlerini devam ettirmektedir. Web sitemiz aracılığı ile verilen hizmetler; çeşitli konsorsiyumlar vasıtasıyla (ANKOS, EKUAL) tam metin online veri tabanlarına ve online bilimsel dergilere abone olunarak bunları kullanıcılarımıza sunmak, günümüzde bilimsel araştırmalar için çok önemli bir kaynak teşkil eden online veri tabanlarından Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Index), EbscoHost, Cab Abstracts, Proquest Health and Medical Package + Agricola Plus Text Online, MathScinet, Oxford Journals, Sage Journals, Cochrane Database, Springer E-Books, Springer Link, OVID LWW,  Wiley Online Library, Informa, Thime Medical Package, MD Consult, Ebrary Academic Complete, Annual Reviews, British Medical Journals,  ASABE, AMA, AV-DATA, FSTA (Food Science and Technology), Knovel, IOP, Dentistry and Oral Sciences Source, Journal of Bone & Joint Surgery American and British Edition, Westlaw, Clinical Key, ASCE, PsycArticles, Lebib Yalkın Mevzuat Bilgi Bankası, HukukTürk gibi  veritabanlarına abonelikler sağlanmış ve bunların yanı sıra bir çok deneme amaçlı veritabanı ve tam metin bilimsel dergi ve kitap web sayfamızdan erişime açılmıştır. Online danışma kaynakları, e-kitaplar, e-dergiler, e-gazeteler, e-tezler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yurtdışı dergilerde yayınlanmış bilimsel yayın katalogu, yurtiçi bilgi merkezlerinin bağlantılar, e-duyuru listesi, online istek formları, yazılı basında üniversitemiz, LIBRA katalog sorgulama ekranı ile Merkez Kütüphane koleksiyonuna erişim, akademik ve resmi kurum bağlantıları, iletişim bilgileri, bu hizmetlerden bazılarıdır.
 
CD ROM ve online veritabanlarından yapılan bilgi tarama ve elektronik bilgi erişim hizmetlerinden araştırmacılarımız hiçbir ücrete tabi tutulmadan yararlanabilmektedir. Ayrıca kullanıcılarımız internet ortamında bilgiye hızlı erişim için online danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kütüphanelerimizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde ve araştırma merkezlerinde bulunan kitap, makale, tez, rapor ve benzeri yayınlar “Kütüphaneler Arası İşbirliği Protokolü” çerçevesinde kullanıcılarımız için sağlanabilmektedir.
 
Merkez kütüphanemiz yerli ve yabancı bilimsel süreli yayınlar açısından oldukça zengin bir koleksiyona sahiptir. Kütüphane otomasyonu çerçevesinde süreli yayınlara dair bir veritabanı oluşturulmuştur. Basılı versiyonun dışında elektronik dergilere de tam metin erişim olarak ulaşmak mümkündür. Abone olunan basılı yurtdışı bilimsel süreli yayınların internet ortamından da tam metin olarak yararlanılabilmesi için yayıncı kuruluşlarla lisans anlaşmaları yapılmıştır. Bunun sonucunda internet ortamında kullanıcıların hizmetine sunulan tam metin erişimli elektronik dergi sayısı 45,000 rakamına ulaşmıştır.
 
Multimedya Birimi dermesinde ağırlıklı olarak eğitsel, tanıtıcı ve belgesel içerikli video kasetler, CD-ROM, VCD, DVD, yabancı dil eğitimi ile ilgili yardımcı ses kasetleri, müzik kaset ve CD’leri ve sesli kitaplar kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
 
Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanat Enstitülerinde yapılmış olan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerinin elektronik ortamda tam metinleri, üniversitemiz akademik, idari personel ve öğrencilerine araştırmalarında kullandırılması amacıyla açık erişim ve kurumsal arşiv projesi çerçevesinde kütüphane otomasyon sistemine (LIBRA) aktarılmıştır.  Ayrıca Üniversitemizin yayınladığı bilimsel dergilerde yer alan makalelerin,  tam metin formatında  LIBRA üzerinden sorgulanacak ve erişilebilecek şekilde sisteme aktarımı devam etmektedir.
 
Kullanıcılarımızın yararlanabilmesi amacı ile günlük gazeteler ve dergiler tarama ve kupür derleme işlemlerinin bitimi neticesinde kullanıma sunulmaktadır. OMÜ ile ilgili yazılı basına yansıyan kupürlere web ortamından da erişilebilmektedir.
 
Üniversitemiz bünyesinde basılı yayınlara ISBN (Uluslar Arası Standart Kitap Numarası) , ISSN (Uluslar Arası Standart Süreli Yayın Numarası), ISMN (Uluslar Arası Standart Müzik Numarası)  sağlama hizmetleri yürütülmektedir.
 
Üniversitelerin Bilgi ve Bilgi Yönetimi bölümlerinde öğrenimlerine devam eden lisans öğrencileri mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmek üzere Merkez Kütüphanemizin çeşitli birimlerinde 1 ay süre ile eğitim stajı görmektedirler.

YENİ YAPILAN KÜTÜPHANE BİNASI