Menü

IAESTE

IAESTE (International Association For the Exchange of Students For Technical Experience), Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği; üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinde okuyan öğrencilerin, yurtdışında staj yapmalarını organize etme amacıyla, 1948 yılında Londra'da kurulan; ülkelerin kurum ya da kuruluşlarına bağlı olmaksızın çalışan, uluslararası platformda siyasi bir yönü olmayan, bağımsız hareket eden, Birleşmiş Milletler bünyesindeki kurumlarla danışmanlık ilişkisi içinde bulunan bir organizasyondur.

IAESTE Türkiye

Türkiye 1955 yılında IAESTE' ye üye kabul edilmiştir. Bugün IAESTE-Türkiye'ye üye 50 üniversite bulunmaktadır. 1955'ten bu yana, üye üniversitelerin; mimarlık, mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinde okuyan 20.000'den fazla öğrenci, IAESTE kanalıyla yurt dışında staj yapmıştır.

ULUSAL KOMİTELER Ulusal Komitelerin amacı; üye öğrencilere akademik hayatlarında yararlı olacak staj imkanı taşıyan iş yerlerini; şirketlere de teknik anlamda nitelikli potansiyel çalışanları olacak stajyerleri ile buluşturmaktır. Bu doğrultuda her ulusal komitenin görevi, kendi ülkesinde staj yerleri bulma çalışmaları yaparak; bulunan staj yerlerini, genel kongredeki staj yeri değişiminde kullanmaktır. 
IAESTE-Türkiye Ulusal Komitesi, kanunlar çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulan bir birim tarafından temsil edilmektedir. IAESTE-Türkiye Ulusal Sekreterliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü, ya da yetkilendirdiği bir öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.

YEREL KOMİTELER Sadece teknik bilgi paylaşımı ile kalınmayıp, organizasyonlar için gerekli ekonomik kaynaklar yaratma, dışarıdan gelen yabancı öğrencilerin ağırlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması da görevleri arasındadır. 
IAESTE Yerel Komitelerin kültürel paylaşıma yönelik olarak amacı, ülkelerinin kültürlerini diğer ülkelerin insanlarına tanıtmaktır. Dolayısıyla da farklı ülke ve kültürlerden insanları buluşturarak kültürel zenginliklerin ve birlikteliklerin gelişmesini sağlamaktır. Tüm bunların sonucu itibariyle IAESTE Yerel Komiteler, daha iyi yetişmiş kalifiye bireyler oluşumuna katkıda bulunmak için kurulmuş topluluklardır.
Öğrenci Kulüplerinin en önemli uğraşıları arasında şirketlerden "nitelikli" staj yerleri bulunması sayılabilir. Bulunan ve amaçlara uyan staj yerleri de her yıl ocak ayında organize edilen değişim toplantısında diğer ülkelerdeki yerel komitelerin sundukları staj yerleri ile değiştirilerek, öğrencilere dünyanın 86 ülkesinde staj yapabilme olanağı sağlanmaktır.
Öğrenci Kulüplerinin en önemli uğraşıları arasında şirketlerden "nitelikli" staj yerleri bulunması yer alır. Bulunan ve amaçlara uyan staj yerleri de her yıl ocak ayında organize edilen değişim toplantısında diğer ülkelerdeki yerel komitelerin sundukları staj yerleri ile değiştirilerek, öğrencilere dünyanın 85 ülkesinde staj yapabilme olanağı sağlanmaktır.
Öğrenci kulüpleri çalışmalarını profesyonelce sürdürerek; yurtdışından gelen stajyerlerin karşılanması, kalacak yerin ayarlanması, yaz döneminde stajyerlere ev sahibi ülkenin gezdirilmesi ve kültürünün tanıtılmasını sağlayan aktiviteleri düzenler. Ayrıca IAESTE' nin üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri ve şirketler arasındaki tanınırlığını arttırmak için sunumlar hazırlar.

 

2017 yılı IAESTE Raporu

Üye Ülkeler ve Ulusal Temsilciler Listesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

OMÜ IAESTE Temsilcisi

Tolga ARSLAN

tolga.arslan@omu.edu.tr

 

Sıkça Sorulan Sorular

IAESTE' nin amacı

 • IAESTE' de amaç, teknik ve mesleki gelişimi hızlandırmak amacıyla, üyeleri arasında yüksek kaliteli staj değişim programı yürütmektir.
 • Üniversite gençliği sayesinde akademik kurumlar, işverenler ve toplum genelinde uluslararası iyi niyet duygularını geliştirmektir.

Neden IAESTE stajı yapmalı?

 • IAESTE ile yurtdışına gitmek, diğer ülkelerdeki IAESTE üyeleriyle tanışmak, kaynaşmak, onlarla beraber vakit geçirmek; bir öğrencinin vizyonunun genişlemesi açısından üniversite hayatı boyunca elde edebileceği en önemli fırsatlardan biridir. Söylenebilecek onca sebep arasından özetlersek;
 • Üniversite eğitiminin önemli bir parçası olan staj deneyimini yurtdışında seçkin firmalarda edinmek,
 • Çalışma hayatının ilk adımlarını farklı bir ülkede, farklı bir kültürel ortamda atarak teknik donanımın yanında sosyal bir deneyim edinmek,
 • Yabancı dil yetkinliği kazanmak,
 • Avrupa ve Amerika ülkeleri başta olmak üzere katılım gösteren 85 üye ülkeden arkadaş edinmek.

IAESTE stajının maddi boyutları nelerdir?

 • IAESTE stajyeri, en az, staj yapacağı firmanın bulunduğu ülke kanunlarınca belirlenmiş asgari ücret tutarında maaş alır. Firmalara göre farklılık gösterebilen bu miktar, konaklama ve geçinme giderlerini kapsar. IAESTE stajyeri yalnızca ulaşım masraflarını ve uluslar arası geçerliliği olan bir Ani Kaza ve Hastalık Sigortası'nı karşılamak durumundadır.

IAESTE ile staj yapmanın şartları nelerdir?

 • 1.sınıfı bitirmiş olmak ve 2.0 ve üzerinde not ortalamasına sahip olmak dil sınavına girmenin ön koşuludur.
 • Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin en az birinden yazılı ve sözlü sınava girerek en az %70'lik başarı elde etmek,
 • Not ortalaması ve yazılı ve sözlü sınavların sonucu göz önüne alınarak hesaplanan IAESTE Puanı'na göre aday öğrencilerin bölüm bazında sıralamaları oluşturulur. Her bölümden, alınan 0-Form(Work Offer Form- Firmalardan ayarlanan stajın niteliğini belirten resmi belge) sayısı kadar öğrenci, sıralamaya göre öncelik hakkı belirlenerek staja gitmeye hak kazanır.