Menü

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan programdır. Siteye Git

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Siteye Git

Uluslararası Ögrenci Ofisi, Üniversitemizde öğrenimini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerin oryantasyonu, sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarının karşılanması ve bu alanda yaşadıkları sorunlarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Siteye Git


Uluslararası İşbirlikleri Ofisi, yurtdışındaki üniversiteler ile yeni akademik işbirliği protokollerinin imzalanması ya da varolan protokol kapsamlarının genişletilmesi, geçerliliklerinin uzatılması, feshedilmesinin ve üniversitemize ikili işbirliği anlaşmaları dahilinde ya da dışında kendi imkanlarıyla gelmek isteyenlerin başvurularının koordinasyonunu sağlamaktadır. Siteye Git

OMÜ-YÖS Ofisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen uluslararası ögrencilerin girecekleri Uluslararası Ögrenci Giriş sınavının (OMÜ-YÖS) organizasyonunu yapmaktadır. Siteye Git

IAESTE üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinde okuyan öğrencilerin, yurtdışında staj yapmalarını organize etme amacıyla, ülkelerin kurum ya da kuruluşlarına bağlı olmaksızın çalışan, bağımsız hareket eden, Birleşmiş Milletler bünyesindeki kurumlarla danışmanlık ilişkisi içinde bulunan bir organizasyondur. Siteye Git