Ana sayfa


Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum süreci, üniversitemizin uluslararasılaşması ve üniversitemize çağdaş ve akılcı çalışma ve yönetim biçimlerini yerleştirme süreçleri çerçevesinde 2001 güz döneminde oluşturduğu birimlerden biridir. Uzmanlaşmış bir yönetsel yapı olarak birim doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak çalışmaktadır. UİB altında aşağıdaki ofisler bulunmaktadır.